Basic-objective guide training books, just like encyclopedias and fact guides, present detailed summaries and tips for sub-matters, along with associated language. However these textbooks usually are not usually deemed acceptable sources to cite within a school assignment, the bibliographies they incorporate can be hugely beneficial. This preliminary reading may well make it easier to term paper with particular subjects, give summaries of assorted governments, or get other specific methods, that happen to be typically thought of acceptable options to report inside a school assignment.

​Formularz Rejestracyjny

Imię
Nazwisko
Email
Numer telefonu komórkowego (+48 XXX XXX XXX)
Data Urodzenia (rrrr-mm-dd)
PESEL
Adres zamieszkania:

Miejscowość
Kod pocztowy (XX-XXX)
Ulica i nr domu/mieszkania
Adres do korespondencji (Jeśli taki sam jak adres zamieszkania - pozostaw pola puste):

Miejscowość
Kod pocztowy (XX-XXX)
Ulica i nr domu/mieszkania

Wybierz starter dla siebie:


Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu w celu udzielenia informacji w sprawach będących przedmiotem treści niniejszego formularza.

Wyrażam zgodę (wymagane aby wysłać formularz)

Ewentualne uwagi, pytania


 

 


UA-46834249-1