Basic-objective guide training books, just like encyclopedias and fact guides, present detailed summaries and tips for sub-matters, along with associated language. However these textbooks usually are not usually deemed acceptable sources to cite within a school assignment, the bibliographies they incorporate can be hugely beneficial. This preliminary reading may well make it easier to term paper with particular subjects, give summaries of assorted governments, or get other specific methods, that happen to be typically thought of acceptable options to report inside a school assignment.

Proszę uważnie przeczytać poniże informacje, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Prywatności Strony www.fmdystrybutor.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.fmdystrybutor.pl

Strona www.fmdystrybutor.pl   wraz ze wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności zaś zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.)

Właścicielem Strony jest Niezależny Dystrybutor i Lider FM GROUP Polska Małgorzata Ciślik.

Autorem treści oraz fotografii zawartych na Stronie www.fmdystrybutor.pl   jest Małgorzata Ciślik i jej partnerzy biznesowi oraz Firma FM GROUP Polska.

Autorzy zamieszczanych treści, tekstów, kursów oraz zdjęć nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w żaden sposób (na stronach internetowych, w książkach, wydawnictwach, prezentacjach, publikacjach oraz w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody autora treści lub zdjęcia.

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania zarówno właściciel strony jak i autorzy treści, tekstów, kursów oraz zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze Strony www.fmdystrybutor.pl   możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich niezbędnych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub rejestracji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko danych, które są niezbędne do działania tej Strony. Brak podania konkretnych, wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówiony kurs lub artykuł zaś podane imię pozwala by zwracać się do czytelników po imieniu.

W przypadku złożenia oferty zapisania się na darmowy kurs e-mailowy subskrybent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez stronę www.fmdystrybutor.pl  w celu otrzymywania newslettera. Subskrybent swoje dane podaje dobrowolnie i jest świadomy prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Niezapowiedziane Wiadomości

Strona www.fmdystrybutor.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.fmdystrybutor.pl rozumie wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Strony, treści, tekstów, kursów, zdjęć , usług i produktów (np.  wewnętrzne programy motywacyjne i promocje), niekomercyjne listy (np. informacje, życzenia, itp.) oraz różne informacje komercyjne.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na Stronie www.fmdystrybutor.pl  przy okazji wysyłania komentarzy do treści, tekstów, kursów, zdjęć, artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających Stronę.

Nie ma fizycznej możliwości zabezpieczenia Państwa danych przed firmami i osobami prywatnymi, które te dane mogą wykorzystać do przesłania Państwu bliżej nieokreślonych informacji. Z tego powodu dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Strony mogą wykorzystywać cookies, czyli nieduże pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, które go automatycznie identyfikują  w celu uproszczenia danej operacji.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla użytkownika, jego komputera jak i jego danych .

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez daną przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Właściciel Strony oraz jego Partnerzy nie sprzedają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników Strony www.fmdystrybutor.pl

Właściciel Strony oraz jego Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe oraz moralne poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na Stronie: www.fmdystrybutor.pl

Strona www.fmdystrybutor.pl  powstała w celu pomocy jej użytkownikom osiągania kolejnych sukcesów, pogłębiania rozwoju osobistego oraz satysfakcji ze współpracy z polską, świetnie rozwijającą się Firmą FM Group.

W razie pytań proszę o kontakt na e-mail: mcislik@interia.pl


UA-46834249-1